Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) - Wszystko co warto wiedzieć.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) - Wszystko co warto wiedzieć.

Autor: Dawid Zbroja | 12.04.2024 r. | IKE | Finanse osobiste

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

To specjalne konto inwestycyjne, które zostało wprowadzone w Polsce w celu zachęcania obywateli do oszczędzania na przyszłą emeryturę. IKE umożliwia gromadzenie środków na starość, które możesz inwestować w różne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje, ETF czy fundusze inwestycyjne. 

Sposób działania IKE

IKE jest oferowane przez różne instytucje finansowe, takie jak banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych czy domy maklerskie. Osoba zainteresowana otwarciem IKE musi podjąć decyzję, gdzie chce założyć konto. Następnie, po złożeniu wniosku i zaakceptowaniu warunków umowy, otwiera indywidualne konto emerytalne.

Kolejnym krokiem jest regularne wpłacanie środków na konto IKE. Wpłaty można dokonać zarówno w formie jednorazowych przelewów, jak i regularnych wpłat. Ustalamy je na podstawie indywidualnych możliwości finansowych. Środki możesz inwestować samodzielnie lub skorzystać z towarzystwa funduszy emerytalnych (TFE). Które za Ciebie będzie inwestować w różne instrumenty finansowe zgodnie z wybranym profilem inwestycyjnym. Jeśli nie wiesz jak zacząć inwestować przeczytaj ten post: Jak zacząć inwestować pieniądze?

Ulga podatkowa w IKE – czy wpłaty na IKE można odliczyć o podatku?

Kapitał zgromadzony na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) jest zwolniony z podatku od dochodów kapitałowych. Jednak warunkiem jest spełnienie określonych ustawowych kryteriów przy wypłacie. Aby skorzystać z tego zwolnienia, posiadacz IKE może wypłacić środki po ukończeniu 60 roku życia lub nabyciu praw emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia. Dodatkowym warunkiem jest dokonywanie regularnych wpłat na IKE co najmniej przez 5 dowolnych lat kalendarzowych lub dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.

Jeśli spełnimy te wymogi, możemy korzystać z preferencji podatkowych IKE. Posiadacz konta IKE wypłaca wtedy całość bieżącej wartości środków zgromadzonych na koncie. Łącznie z całym zyskiem wypracowanym przez lata inwestowania (jeśli taki zysk został osiągnięty), bez obowiązku opodatkowania (obecna stawka to 19%).

Kiedy zapłacimy podatek przy IKE?

Gdy posiadacz IKE dokonuje wypłaty a nie spełnia powyższych kryteriów wypłata następuje w formie tzw. zwrotu. W tej sytuacji z wycofywanych środków (bieżąca wartość odprowadzonych wpłat) potrącany jest podatek od dochodów kapitałowych, naliczany od zysku wypracowanego przez fundusz (różnicy między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na IKE a sumą wpłat na IKE).

Gdzie można założyć IKE?

IKE  prowadzą:

 • fundusze inwestycyjne (otwarte fundusze inwestycyjne i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte),
 • podmioty prowadzące działalność maklerską (domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską),
 • zakłady ubezpieczeń na życie,
 • banki,
 • od 1 stycznia 2012 również dobrowolne fundusze emerytalne.

Osoba pragnąca założyć IKE podpisuje umowę o prowadzenie IKE z wybraną przez siebie instytucją finansową. Jednak zanim podpisze taką umowę, w związku z nałożonym nakazem gromadzenia  oszczędności tylko na jednym IKE, będzie musiała złożyć stosowne oświadczenie. Jego treść uzależniona jest od tego, czy osoba fizyczna nie posiada IKE, czy też posiada to konto i pragnie dokonać transferu środków dotychczas zgromadzonych na nowe IKE.

Gdy osoba zamierzająca podpisać umowę o prowadzenie IKE posiada już IKE, a zamiarem podpisania kolejnej umowy jest transfer środków z jednego konta na drugie. Wtedy będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia, że posiada już IKE prowadzone przez inną instytucją finansową. Należy podać jej nazwę i potwierdzić, że instytucja ta dokona wypłaty transferowej środków dotychczas zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE.

Limit wpłat na IKE w 2024 roku wynosi 23 472 zł.

Zobacz film!

IKE - same korzyści!

Konto IKE jest cennym narzędziem dla każdego, kto myśli o swojej przyszłości finansowej. Dzięki ulgom podatkowym, różnorodności opcji inwestycyjnych i możliwości długoterminowego oszczędzania, IKE pozwala na budowanie stabilnej podstawy finansowej na emeryturę. Przed założeniem konta IKE warto dostosować strategię inwestycyjną do swoich indywidualnych potrzeb i celów.

Jeżeli podobał Ci się ten artykuł, może zainteresuje Cię mój kanał na YouTube o inwestowaniu – „Wszystko o Finansach – Dawid Zbroja”. W podobny sposób jak tutaj na blogu- prosto i merytorycznie – tłumaczę różne zagadnienia finansowe takie jak inwestowanie, oszczędzanie, zarabianie. Szczegóły poznasz TUTAJ.

Picture of Dawid Zbroja

Dawid Zbroja

W prostych słowach pomagam zrozumieć finanse.

Partnerem Bloga jest firma XTB. Inwestuj prosto i wygodnie bez prowizji*.

Co jeszcze znajdziesz w XTB?

 • 3000+ prawdziwych akcji z 16 najpopularniejszych giełd Europy i USA

 • Minimalna wartość inwestycji tylko 10 PLN

 • Szybkie i bezpieczne depozyty i wypłaty

 • Nagradzana i nowoczesna platforma inwestycyjna oraz intuicyjna aplikacja

 • Rozbudowane narzędzia analityczne wraz z zaawansowanym Skanerem Akcji

 • Wsparcie klienta 24/5

Zobacz ofertę XTB: