Jak zacząć inwestować w akcje? Poradnik dla początkujących inwestorów.
||

Jak zacząć inwestować w akcje? Poradnik dla początkujących inwestorów.

Rynek akcji to miejsce, gdzie inwestorzy mogą kupować i sprzedawać udziały (akcje) różnych spółek, które są notowane na giełdzie. Giełda to miejsce, gdzie odbywają się transakcje między kupującymi a sprzedającymi, ustalając ceny akcji na podstawie popytu i podaży.